Google Stock

บริษัท Google (NASDAQ: GOOG) กําลังทดลองใช้ชัตบอต Bard เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานเป็น 2,000 ล้านคนตามที่ Jack Krawczyk ผู้นําผลิตภัณฑ์กล่าวที่งาน คอนเฟอเรนซ์ Reuters NEXT ในนครนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Bard ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสร้างความคิดริเริ่มและการรวบรวมข้อมูลผ่านปัญญาประดิษฐ์กําลังวางรากฐานให้ Google ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

“เราคิดว่านี่เป็นโอกาสใหม่ที่สมบูรณ์แบบ” Krawczyk กล่าว

การดําเนินงานนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย AI ของ Google ในบริษัทแม่ Alphabet ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ถึง 6 ชิ้นที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,000 ล้านคน รวมถึงเครื่องมือค้นหาและ YouTube ความแข่งขันในด้าน AI ก็มีมากขึ้น เช่น Amazon มีแผนพัฒนา Alexa ให้มีความสามารถในการสร้างข้อความคล้าย AI และ OpenAI เพิ่มความสามารถในการสั่งงานด้วยเสียงและความสามารถในการเป็นเอเยนต์สําหรับ ChatGPT

Google Assistant ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานกว่า 1,000 ล้านอุปกรณ์นั้นเป็นส่วนสําคัญในกลยุทธ์ของบริษัท ขณะที่จํานวนผู้เข้าชมเว็บ Bard เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนตุลาคมถึง 8.7 ล้านคน แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญจาก Bank of America ระบุว่า ChatGPT มีอัตราการเติบโตเร็วกว่า ขณะที่ผู้ใช้ Google Search ลดลง 0.4% สะท้อนถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

Krawczyk ยืนยันว่า Bard มุ่งเน้นความช่วยเหลือมากกว่าการหารายได้จากการสมัครสมาชิกหรือโฆษณา แม้ว่าอาจพิจารณาในอนาคต เขายอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น Bard สร้างข้อความที่ไม่มีจริง และกําลังพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้อยู่กับระบบได้นานขึ้นและตอบคําถามได้แม่นยํามากขึ้น

แม้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง เช่น ChatGPT ของ OpenAI ปิดตัวชั่วคราวเมื่อเร็วๆ นี้ Krawczyk ยังยืนยันว่ามีการเรียนรู้ที่ต้องผ่านไปเพื่อรองรับฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ และเปรียบเทียบกับปัญหาที่ Google Search เคยเผชิญในเหตุการณ์สําคัญ เช่นข่าวเสียชีวิตของไมเคิล แจ็กสันในปี 2009