โทรอนโต, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ – Fire & Flower Holdings Corp. (“Fire & Flower” หรือ “บริษัท“) ประกาศว่า ในการเชื่อมโยงกับกระบวนการคุ้มครองเจ้าหนี้ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดการเจ้าหนี้ของบริษัท ( “CCAA“) และกระบวนการขายและชักชวนการลงทุนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ บริษัทได้ดําเนินการธุรกรรม ( “ธุรกรรม“) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการจองซื้อลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ( “สัญญาการจองซื้อ“) กับ 2759054 Ontario Inc. ซึ่งดําเนินการภายใต้ชื่อ FIKA Cannabis (“FIKA“) เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศาลสูงสุดแห่งรัฐออนแทรีโอ สาขาพาณิชย์ (Commercial List) ( “ศาล“) ได้อนุมัติและออกคําสั่ง reverse vesting order ภายใต้ CCAA ( “คําสั่ง“) ซึ่งศาลได้อนุมัติสัญญาการจองซื้อและธุรกรรม รวมถึงการขายและออกหุ้นสามัญชนิด “A” จํานวน 1,000,000,000 หุ้น ( “หุ้นที่ซื้อ“) ให้แก่ FIKA มูลค่ารวม 36,000,000 เหรียญแคนาดา และการยกเลิกและยกเลิกหุ้นทุน หุ้นทุน ห้างหุ้นส่วน สมาชิก การร่วมทุน หรือส่วนได้เสียอื่นๆ การมีส่วนร่วมหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทนอกเหนือจากหุ้นที่ซื้อ สามารถดูสําเนาคําสั่งได้ที่ http://cfcanada.fticonsulting.com/fireandflower

สอดคล้องกับสัญญาการจองซื้อและคําสั่ง ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกและชําระแล้วก่อนหน้านี้ของบริษัท (นอกเหนือจากหุ้นที่ซื้อ) ได้ถูกยกเลิกโดยไม่มีการพิจารณาและ FIKA ตอนนี้เป็นผู้ถือหลักทรัพย์เพียงรายเดียวของ Fire & Flower ผ่านการออกหุ้นที่ซื้อ

ได้มีการยื่นคําขอต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์ของรัฐออนแทรีโอ ( “OSC“) เพื่อขอคําสั่ง (รวมเรียกว่า “คําสั่ง“) ในการเพิกถอนคําสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย OSC เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทไม่สามารถยื่นเอกสารการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องบางฉบับ และเลิกการเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ที่รายงานในแต่ละรัฐ ออนแทรีโอ, บริติชโคลัมเบีย, อัลเบอร์ตา, ซาสกาชิวัน, แมนิโทบา, ควิเบก, โนวาสโกเชีย, นิวบรันสวิก, นิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์, เกาะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, ยูคอน และนูนาวุต

เกี่ยวกับ FIKA Cannabis

FIKA เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่กําลังปฏิวัติธุรกิจค้าปลีกกัญชา FIKA ปัจจุบันดําเนินการร้านค้ากัญชาที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดยี่สิบสองแห่งทั่วรัฐออนแทรีโอ รวมถึงสาขาธงฟ้าที่ Union Station และ Distillery District ของเมืองโทรอนโต FIKA เป็นจุดหมายปลายทางสําหรับผู้บริโภคกัญชายุคใหม่ โดยมอบบริการที่ยอดเยี่ยมในบรรยากาศร้านที่เป็นมิตรและเข้าใจง่าย เยี่ยมชม http://fikasupply.com หรือติดต่อ hello@fikasupply.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม