Colgate-Palmolive Stock

ท่ามกลางตลาดหุ้นที่กําลังแข็งแกร่ง หุ้นของ Colgate-Palmolive (NYSE:CL) อาจไม่ใช่หุ้นแรกๆ ที่นึกถึงสําหรับสินทรัพย์ที่ต้องมีและมีการเติบโตสูง มันมักถูกมองว่าเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวัน มากกว่าจะเป็นดาวเด่นในพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของ Colgate อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของมัน ยาสีฟันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องการ และหลายคนเลือก Colgate เมื่อซื้อของ ทําให้มันเป็นสินค้าหลักทั้งในครัวเรือนและในพอร์ตการลงทุน

เพิ่มเติมกรณีของ Colgate คือ มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า 2.60% แม้ว่าอัตรานี้อาจจะไม่สูงมาก โดยเฉพาะกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงที่ 55.60% แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 61 ปีของบริษัท ความสม่ําเสมอเช่นนี้เป็นคุณสมบัติที่มีค่ามาก

อย่างไรก็ตาม ตรงนี้เป็นปมปัญหา ในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น เมื่อนักลงทุนมักไล่ล่าหุ้น IPO เทคโนโลยีล่าสุดหรือนวัตกรรมที่สร้างความตื่นเต้น ความกระตือรือร้นมากเกินไปต่อหุ้นเช่น CL อาจดูผิดปกติ ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจเริ่มระมัดระวังต่อตลาดกว้างมากขึ้น กําลังแสวงหาที่หลบภัยในบริษัทที่มั่นคงเช่น Colgate ในขณะที่พวกเขาคาดการณ์ถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรมตราสารออปชั่นที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นล่าสุดสําหรับ CL เพิ่มเติมต่อการบอกเล่าเรื่องนี้ นักลงทุนรายใหญ่ดูเหมือนจะป้องกันความเสี่ยง โดยอาจเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการถดถอย

ความสนใจของสถาบันในหุ้น CL

การตรวจสอบความรู้สึกของนักลงทุนในหุ้นใดๆ มักจะเกี่ยวข้องกับการดูกิจกรรมตราสารออปชั่นที่ผิดปกติ และ Colgate ล่าสุดมีการซื้อขายที่น่าสนใจบางอย่าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน หุ้น CL มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพิ่มขึ้นถึง 1,082.04% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 เดือน

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือไม่ใช่แค่ปริมาณเอง ซึ่งมีสัญญา 51,348 สัญญาทําการซื้อขายจาก open interest ที่ 93,493 สัญญา แต่เป็นองค์ประกอบของปริมาณนี้ จากสัญญาเหล่านี้ มีเพียง 1,244 สัญญาเป็น call ในขณะที่สัญญาที่เหลือ 50,104 สัญญาเป็น put ที่แรกมอง อัตราส่วนปริมาณซื้อขาย put/call ที่ 40.28 อาจดูเป็นสัญญาณขาลง

อย่างไรก็ตาม หากดูใกล้ขึ้นจะเห็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไป หลักฐานชี้ไปที่การเกี่ยวข้องของสถาบัน เนื่องจากการทําธุรกรรมที่สําคัญทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการขาย put ที่ราคาใช้สิทธิ $60 อย่างสม่ําเสมอ พร้อมวันครบกําหนดต่างๆ

หนึ่งในธุรกรรมโดดเด่นเกี่ยวข้องกับสัญญา Put วันที่ 21 มิถุนายน 2024 ที่ราคาใช้สิทธิ $60 มีปริมาณการซื้อขาย 27,563 สัญญา ซึ่งสูงกว่า open interest ที่ 411 สัญญาอย่างมาก อีกหนึ่งพัฒนาการที่น่าสนใจคือกับสัญญา Put วันที่ 17 พฤษภาคม 2024 ที่