ไท่อัน ประเทศจีน 16 กันยายน 2566 – ในช่วงกลางเดือนกันยายน สํานักงานข้อมูลข่าวสารเทศบาลไท่อันของประเทศจีนได้จัดให้สื่อต่างประเทศจากไซปรัส อิตาลี เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ เยี่ยมชมภูเขาไท่ซาน ภูเขาไท่ซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในประเทศจีน มีชื่อเสียงว่า “อันดับหนึ่งในห้าภูเขา” และ “ภูเขาที่ดีที่สุดในโลก” จนถึงปัจจุบันปีนี้ มีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศมาเยือนเป็นจํานวนมาก

เมื่อวันที่ผ่านมา ไท่อันกําลังจัดงานเทศกาลปีนเขาไท่ซานนานาชาติครั้งที่ 37 ซึ่งผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างจีนและต่างประเทศ กิจกรรมกีฬาปีนเขาเทศกาล เป็นต้น มีรายงานว่าตั้งแต่เทศกาลปีนเขาไท่ซานนานาชาติจัดขึ้นเมื่อ 36 ปีก่อน ไท่อันได้ใช้ภูเขาเป็นสื่อในการแสวงหาความร่วมมือและขยายการเปิดประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไท่อันอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเข้าสู่ภูเขาไท่ซาน คุณจะเห็นว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงภูมิทัศน์ธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้กับนักท่องเที่ยว ภูเขาไท่ซานจึงกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศจีน เนื่องจากมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ทิวทัศน์ธรรมชาติที่รุ่งโรจน์ และสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ

วัดไท่ ที่เชิงเขาไท่ซาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีพื้นที่รวม 100,000 ตารางเมตร เป็นกลุ่มอาคารโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังคงอยู่ในภูเขาไท่ซาน ในวัดไท่ คุณจะเห็นว่าผังบริเวณมีการแบ่งแยกชัดเจน เรียงลําดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างเป็นระเบียบ มีความสง่างามโบราณ อาคารสัญลักษณ์แต่ละหลังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หยุดและชื่นชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ในปัจจุบัน ไท่อันได้จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบบริการธุรกิจ พฤติกรรมการให้บริการธุรกิจ สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว และการรับรู้การบริการทั้งหมดบนภูเขา ปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างครอบคลุม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีเวลาที่สะดวกสบายและมั่นใจในไท่อัน