คุณอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย

เวลาทำโพลล์ ตั้งแต่ 17.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566 จนถึง 16.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค. 2566