นายกฯ อ่วม เจอ 3 นิ้วตลอดทาง เด็ก มช. ทำกิจกรรมต้อนรับ

บรรยากาศ การลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จ.เชียงใหม่ ในวันนี้ (17 มี.ค 66) นอกจาก นางวันดี รัตน์ด้วง ชาวพิจิตร แม่บ้านหอพักที่เชียงใหม่ ที่ยื่นสรวยดอกไม้แห้งให้ พร้อมชู 3 นิ้วให้ในระยะประชั้นชิดแล้ว เมื่อเวลา 10.10 น.ช่วงก่อนที่ขบวนรถยนของพล.อ.ประยุทธ์ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีตัวแทนจากชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกมาทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยการชู 3 นิ้ว และชูป้ายกิจกรรมให้พล.อ.ประยุทธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบประสานกับทางมหาวิทยาลัย เข้าไปขัดขวาง รวมทั้งนำรถบัสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบะรถตู้สีขาวมาปิดบังการแสดงออกของนักศึกษาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

และ เมื่อเวลา 13.50 น.หลังเสร็จสิ้นภาจกิจที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในขณะที่ขบวนรถของพล.อ.ประยุทธ์ผ่านที่บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ตัวแทนจากชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พยายามแสดงที่จะไปยืนแสดงกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

โดยการชู 3 นิ้ว และชูป้ายให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ อีกครั้ง แต่เจ้าหน้าได้เข้าไปสะกัดอีกครั้ง จนขบวนรถของพล.อ.ประยุทธ์ สามารถผ่านมายังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตามกำหนดเวลาเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพบปะประชาชน