จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ (30 ก.ย.) ว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเริ่มนับตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ได้จนถึงปี 2568

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เหตุผลว่า แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่อยู่มาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่รัฐธรรมนูญนี้เริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2560 ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติระบุว่าให้นับย้อนหลังได้ การบังคับใช้รัฐธรรมนูญส่วนนี้จึงต้องเริ่มตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องเริ่มตามวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ด้วย 

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่หมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ล่าสุดวันนี้ (1 ต.ค.65)  นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ คุณแม่ของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเพื่อนๆ ได้แต่งตัวสีสันสวยสดงดงามมารำแก้บน ณ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังจากที่บนบานไว้ให้ นายประยุทธ จันทร์โอชา ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นจำนวน 9 รอบ

พร้อมตะโกนว่า “ชาวสิงห์บุรี มารำแก้บนให้ลุงตู่ ขอให้ลุงตู่อยู่ต่อยาวๆ เลย ไชโย”