บุกช่วยเด็กหญิงวัย 13 เร่ขายน้ำส้ม ตระเวนสี่แยก-ร้านอาหาร เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ใส่ชุดนักเรียนแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้สั่งให้ตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม และการใช้แรงงานในเด็กและเยาวชน พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผกก.ดส.บช.น. ,พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ ,พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล , พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตารวจ กก.ดส. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สานักสังคมสงเคราะห์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าตรวจสอบช่วยเหลือเด็กหญิงมีพฤติกรรมขายน้ำส้ม ย่านรามคำแหง

จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบ ด.ญ.ชาลิสา อายุ 13 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นบุตรของ นางอุซีดา อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา และ นายอามัต อายุ 42 ปี สัญชาติเมียนมา จากการที่เจ้าหน้าตารวจและ (พม.) เข้าไปช่วยเหลือ ด.ญ.ชาลิสา ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตนและครอบครัว ได้เดินขายน้ำส้ม บริเวณกลางสี่แยกรามคาแหง โดยที่ตนกับแม่ จะมาขายในช่วงเวลา ประมาณ 12.00 – 20.00 น. และจะตระเวนขายตามร้านอาหาร จนถึงเวลา เที่ยงคืนของทุก ๆ วัน ทาให้ไม่ได้รับการศึกษาตามสมควร ได้เรียนเพียงศาสนาจากโรงเรียนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่เท่านั้น

จากการตรวจสอบร่างกายเบื องต้น เด็กมีอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากได้รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่และผักผ่อนไม่เป็นเวลา เจ้าหน้าที่จึงประชาสัมพันธ์กับครอบครัวของเด็ก เพื่อคัดแยกเด็กให้ได้รับการดูแลที่สมควร โดยจะนาเด็กไปพักพิงที่บ้านพักฟื้นของเยาวชน ในพื นที่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อที่จะได้ให้เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นต่อไ