เลขาฯ กกต. สรุปภาพรวมเปิดหีบ เรียบร้อยดี เห็นประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์ สะท้อนถึงความใส่ใจดูแลประเทศ ย้ำข้อพึงระวังวันเลือกตั้งฝากเตือน กปน.อย่าถ่ายรูปคู่กับคนดังที่มาใช้สิทธิ์ อาจมองไม่เป็นกลาง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงสรุปภาพรวมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า วันนี้เป็นวันดีที่ประชาชนจะไปแสดงถึงการเป็นเจ้าของประเทศในการออกเสียงเลือกตั้ง โดยภาพรวมตั้งแต่เช้ามีประชาชนไปรอเลือกตั้งก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการที่จะดูแลรับผิดชอบประเทศชาติร่วมกันของคนในประเทศ

ซึ่งการเปิดหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จาก 94,775 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบางพื้นที่ที่ฝนตกอยู่บ้าง แต่ไม่กระทบกับการออกเสียงลงคะแนน ของผู้ใช้สิทธิ์ และการอำนวยความสะดวกของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความชอบธรรมและเป็นการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน

ทั้งนี้ การลงคะแนนจะดำเนินไปตลอดจนถึงเวลา 17.00 น. หากผู้ที่ไปสังเกตการณ์ หรือประชาชนเห็นว่า กปน. มีความผิดพลาดประการใดก็แจ้งให้ กกต.ทราบ โดยต้องระบุหน่วยที่พบเห็นให้ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมของ กปน. พร้อมเตือน กปน. อย่าถ่ายรูปคู่กับคนดังที่มาใช้สิทธิ์ อาจมองไม่เป็นกลางได้

ส่วนข้อพึงระวังวันนี้ ขออย่าขนคนไปลงคะแนนนอกจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตจาก กกต. ส่วนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ขอความกรุณาอย่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง ห้ามทำเครื่องหมาย ลงในบัตรเลือกตั้ง ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง อย่าใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรค สัญลักษณ์ของผู้สมัครรวมถึงห้ามเล่นการพนันถึงผลเลือกตั้ง นี่คือข้อพึงระวังในช่วงวันเลือกตั้งเท่านั้นส่วนความผิดอย่างอื่นก็ยังคงดำเนินตามปกติ เช่นการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ หลังจากปิดหีบ ประชาชนหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วม สังเกตการณ์สามารถดูผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งได้

สำหรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ส่วนเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ขณะนี้มีทั้งหมด 163 เรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือให้ทรัพย์สิน และเป็นเรื่องการหลอกลวงใส่ร้าย แต่ทั้งนี้ในจำนวน 163 เรื่องร้องเรียน ถือว่าเป็นจำนวนน้อย ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ก็ต้องดูหลังจากการเลือกตั้งอีกครั้งว่าจะมี เรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่

โดยในจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ส่วนใหญ่จะพบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีเขตเลือกตั้งจำนวนมาก นอกจากนี้ ก็ยังมีในจังหวัดอื่นๆกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ

พร้อมกันนี้ นายแสวง ยังกล่าวถึงการ แสดงความคิดเห็นในไลฟ์สด ที่อาจจะมีการคอมเมนต์ถึงชื่อพรรคการเมืองว่า ต้องดูเจตนาว่าการกระทำเช่นนั้น เป็นการหาเสียงหรือไม่ ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริง สำหรับเจ้าของแพลตฟอร์มที่ไลฟ์สด ต้องขอความร่วมมือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคอมเม้นที่คาดว่าจะเป็นไปในเชิงการหาเสียงให้พรรคการเมือง