พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ ดึงผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ มาช่วย พร้อมอาสาต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจ ชี้ต้องเข้าใจปัญหา เท่าทันสถานการณ์ และภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ โดยมีนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช​ เป็นประธาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบาย 3 นายกรัฐมนตรี, เศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศ, ดร.ปานปรีย์ มหิทธานุกร อดีตผู้แทนการค้าและที่ปรึกษานายกด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศมาร่วมเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ตลอดจนสงครามเศรษฐกิจจีน-สหรัฐอเมริกา ส่งผลทำให้ประชาชนไทยทุกข์ยากต่อเนื่องมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงถือเป็นความท้าทายของพรรคการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนฝ่าพ้นวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ 

การต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจในครั้งนี้ ต้องเข้าใจปัญหา เท่าทันสถานการณ์ และภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ จึงมีความจำเป็นต้องระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาต่อไป 

เศรษฐา ทวีสิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนกลางในการระดมความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือในการกอบกู้เศรษฐกิจต่อไป  โดยตั้งเป้าหมายจะบริหารให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

“หากเปรียบการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเป็นเหมือนบริหารบริษัท ก็ต้องเป็นบริษัทที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น ประโยชน์ต้องนำมาแบ่งปันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ใช่บริหารประเทศให้ประโยชน์แก่พี่น้องและพรรคพวกของตน โดยทอดทิ้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เราจะกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ฟื้นแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง เพราะเราเคยทำมาแล้ว  ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง อุทกภัยครั้งสำคัญ และมาถึงตอนนี้ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้น จะฟื้นกลับมาด้วยฝีมือของพรรคเพื่อไทย”