ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ (24 ก.พ.) อนุญาตให้เล่นพนันวัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน และแข่งม้า ได้

“เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นทางนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพที่สุจริต ป้องกันแรงงานพลัดถิ่น” หนังสือดังกล่าว ระบุ

“ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น รวมทั้งได้ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันสัตว์”

การอนุญาตนี้มีขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีคำสั่งห้ามกิจกรรมเหล่านี้ระหว่างที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดอย่างหนักเมื่อปี 2563-2565

อย่างไรก็ตาม การจัดให้แข่งขันสัตว์เหล่านี้จะต้องอยู่ขอบเขตที่ไม่เป็นการทรมานสัตว์ และไม่ให้เยาวชนที่ไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปในสนามแข่งขัน และห้ามพกอาวุธและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วย

ส่วนการชนวัวและชนไก่นั้นจะต้องไม่จัดตรงกับวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย

ไม่ใช่แค่นั้น การชนวัวยังมีข้อจำกัดอีกข้อคือ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง สามารเปิดบ่อนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่จังหวัดอื่นๆ บ่อนได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง