Virginians Head To The Polls On Election Day

เมื่อศาลสูงสหรัฐฯ ยกเลิกสิทธิทางรัฐธรรมนูญในการทําแท้งในปี 2565 นักอนุรักษนิยมยินดีกับสิ่งที่เห็นว่าเป็นชัยชนะใหญ่ แต่ 17 เดือนต่อมา พรรครีพับลิกันกําลังรู้สึกถึงผลกระทบทางการเมืองจากการตัดสินนั้น

ในวันอังคารที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้เกิดชัยชนะอย่างเด็ดขาดในเรื่องสิทธิในการทําแท้ง ซึ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนการเข้าถึงการทําแท้ง และผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการรักษากฎห้ามทําแท้ง

ในเคนทักกี ซึ่งเป็นรัฐที่เข้มแข็งของพรรครีพับลิกัน ผู้ว่าการรัฐแอนดี เบชีร์ จากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสมัยที่สองหลังจากทําการเลือกตั้งที่โจมตีคู่แข่งของเขาที่สนับสนุนกฎห้ามทําแท้งของรัฐ ในขณะที่ในเวอร์จิเนีย พรรคเดโมแครตควบคุมสภานิติบัญญัติหลังจากผู้ว่าการรัฐกลันน์ ยังกิน จากพรรครีพับลิกันสัญญาว่าจะใช้เสียงข้างมากของพรรคผ่านกฎห้ามทําแท้ง—ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ยังกินไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําระดับชาติได้

ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อรื้อฟื้นสิทธิในการทําแท้งได้กลายเป็นประเด็นที่มีพลังที่สุดในการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตเข้าร่วมการเลือกตั้ง และอาจเป็นประเด็นที่ชักจูงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันเลือกผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตด้วย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการต่อต้านสิทธิในการทําแท้งยังไม่เป็นที่นิยมในปีนี้เช่นเดียวกับในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงการสนับสนุนสิทธิในการทําแท้งแม้แต่ในรัฐที่เอียงไปทางพรรครีพับลิกัน

บางพรรครีพับลิกัน เช่น ยังกิน พยายามปรับเปลี่ยนการนําเสนอตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการทําแท้งเพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มกลางหลังจากกฎห้ามทําแท้งเป็นปัญหาต่อผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมปีที่แล้ว แต่ผลการเลือกตั้งในวันอังคารชี้ให้เห็นว่าพรรคยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อไป

ในเวอร์จิเนีย นักกฎหมายอนุรักษนิยมและยังกินพยายามดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มกลางด้วยกฎห้ามทําแท้ง 15 สัปดาห์พร้อมข้อยกเว้นสําหรับกรณีการข่มขืน การกระทําชําเรา และชีวิตของมารดา แต่ผลปรากฏว่ายังกินไม่เพียงแต่พ่ายแพ้ในการควบคุมวุฒิสภา แต่ยังสูญเสียการควบคุมสภาผู้แทนด้วย ซึ่งเป็นการทําลายแผนงานของเขา

ในขณะเดียวกันในเคนทักกี ผู้ว่าการเบชีร์ชนะการเลือกตั้งสมัยที่สองในรัฐที่ไม่เคยโหวตให้ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 1996 โดยสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิในการทําแท้งและต่อต้านคู่แข่งของเขาที่สนับสนุนกฎห้ามทําแท้งโดยไ