นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ออกคำสั่งเมื่อวันจันทร์ (22 ส.ค.) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะระบายออกจาเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเสริมกระสอบทรายเป็นแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านนายคม แสงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการช่างของเทศบาล ควบคุมดำนเนิการ แและะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อบรรจุกระสอบทรายตามเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบ

เทศบาลนครนนทบุรีเผยว่า พื้นที่จะเสริมกระสอบทรายนั้นเป็นพื้นที่ลุ่ม  ต่ำ ได้แก่ แนวริมแม่น้ำวัดปากน้ำ ริมเขื่อนใต้สะพานพระราม 5 วัดเขมาภิรตาราม ชุมชนแสงเทียน ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จวนผู้ว่านนทบุรี กรมราชทัณฑ์ ชุมชนวัดตำหนักใต้ ระยะทางประมาณ 10 กม. โดยทำแนวกระสอบทรายสูงประมาณ 60 ซม.ในระยะแรกได้เตรียมกระสอบทรายไว้จำนวน 100,000 กระสอบ

นายคม กล่าวว่า ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะไดรับผลกระทบทุกปีในช่วงหน้าน้ำ ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน โดยการวางกระสอบทรายและทำสะพานในการใช้สัญจร นอกจากนี้ยังให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย

เทศบาลนครนนทบุรี ยังได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานตลอดในการดำเนินการ จุดเสี่ยงใหญ่ที่สุดของเทศบาลนครนนทบุรีคือบริเวณท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นโดยเตรียมเสริมแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ออกหนังสือฉบับหนึ่งเมื่อวันศุกร์ (19 ส.ค.) ว่ากรมชลประทานและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเห็นตรงกันว่าจะระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,500-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี (23-25 ส.ค.) ที่จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 40-80 เซนติเมตร และถ้าหากระดับน้ำเหนือเขื่อนยังคงสูงอยู่ ก็จะต้องระบายน้ำเพิ่มเป็นมากกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที