เครือข่ายประชาชนร่วมกับพรรคก้าวไกล นครศรีธรรมราช ตรวจสอบไฟส่องสว่างวัดพระธาตุ งบเกือบ14 ล้านบาทใช้การไม่ได้

นายเรียง สีแก้ว กลุ่มเพื่อนพัฒนานคร นายเฉลิม จิตรามาศ ประชาสัมพันธ์ศาสนา สารานุกรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเครือข่ายภาคประชาชนนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการไฟส่องสว่าง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช งบก่อสร้างเกือบ 14 ล้านบาท แต่ใช้การไม่ได้ ไร้ผู้รับผิดชอบ โดยมีปกรณ์ อารีกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคก้าวไกล และทีมงานเข้าร่วมสังเกตการณ์

โดยนายเรียง กล่าวว่า ภาคประชาชนได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อมวลชนกรณีไฟส่องแสงสว่างวัดพระมหาธาตุ เบื้องต้นได้รับทราบว่าโครงการนี้รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ใช้งบประมาณเกือบ 14 ล้านบาท แต่ในปัจจุบัน ไฟส่องสว่างดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้

ขณะนายเฉลิม กล่าวว่า ตอนแรกทางวัดก็รู้สึกยินดีที่ได้มีงบประมาณลงมาพัฒนาวัด แต่โครงการติดไฟส่องสว่างดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับทางวัดหรือกรมศิลปากรก่อนการดำเนินงาน ทำให้มีการเดินสายไฟและติดตั้งกล่องควบคุมไฟบนโบราณสถาน ซึ่งกระทบต่อทัศนียภาพและภายหลังมีการส่งมอบการบำรุงรักษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่าที่ตนทราบประสบปัญหาที่ไม่ได้มีการตั้งงบซ่อมแซมเอาไว้ ต้องรอให้มีกิจกรรมหรือเทศกาลใหญ่ๆ จึงจะมีการเข้ามาซ่อมแซมบ้างเป็นครั้งๆ ไป

ด้านนายปกรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคก้าวไกลกล่าวว่า ตนในฐานะลูกหลานคนนครศรีธรรมราช เรียนจบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ได้รับทราบเรื่องนี้ ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ วันนี้จึงเดินทางมาร่วมตรวจสอบกับทางเครือข่ายภาคประชาชน เบื้องต้นต่อปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องระบบไฟฟ้าที่เป็นปัญหาอยู่ ตนจะนำเสนอให้มีการหารือในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ เชื่อว่า ชาวนครฯ โดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุเป็นมรดกโลก แต่ในวันนี้จากการรับฟังข้อมูลต่างๆ จากทางวัดแล้ว อาจยังมีปัญหาและข้อจำกัด ในอีกหลายประเด็นที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศมาร่วมกันบูรณาการเพื่อการแก้ไข

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2565 กลุ่มเพื่อนพัฒนานคร ภาคประชาชนนครศรีธรรมราช เตรียมยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลั่นจะไม่ปล่อยให้ใครมาย่ำยี และต้องช่วยกันปกป้องพระธาตุไว้ พร้อมสนับสนุนให้พระธาตุเป็นมรดกโลกอย่างสมภาคภูมิต่อไป