เข้าฤดูหนาววันแรก ดอยสุเทพเมฆหมอกปกคลุมคล้ายฟูจิ อากาศสดใส ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา

ภายหลังจาก นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุด บริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเชียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วงส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าตอนบนของประเทศช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 องศา ตลอดทั้งฤดู ส่วนจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะหนาวที่สุดคือ จังหวัดน่าน เชียงราย นครพนม และสกลนคร อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 8-10 องศา ส่วนตามเทือกเขา และยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอนูหภูมิต่ำกว่า 8 องศา กับมีเหมยขาบหรือแม่คะนิ้ง หรือน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ของยอดดอย และยอดภู

สำหรับช่วงหนาวสุดของภาคเหนือยังจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมถึงมกราคม เช่นทุกปี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูหนาวแม้อากาศจะยังไม่หนาว แต่ถือว่ามีอากาศเย็น ในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียส แต่พบว่าหลายพื้นที่มีหมอกหนาในตอนเช้า เช่นเดียวกันที่ยอดดอยสุเทพเช้านี้มีเมฆหมอกปกคลุมบริเวณยอดดอย ทำให้เมื่อมองจากตัวเมืองเชียงใหม่เช้านี้เหมือนกับภูเขาไฟฟูจิ ดูสวยงามเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รายงานสภาพอากาศ และบรรยากาศการท่องเที่ยวมาว่า เช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศา ส่วนที่กิ่วแม่ปาน 12 องศาเช้านี้ท้องฟ้าเปิด นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมแสงสีทองแรกของเช้าวันใหม่กันท่านอากาศอากาศที่หนาวเย็น ก่อนที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวที่ยอดดอย และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะเริ่มเปิดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเป็นวันแรก หลังจากที่ปิดเพื่อให้ป่าฟื้นฟูธรรมชาติ โดยไม่มีใครเข้าไปรบกวนนานถึง 6 เดือนด้วยกัน