นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยเมื่อวันพฤหัสบดี (23 พ.ค.) ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในอดีต ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ขับเคลื่อนและหลายอย่างต้องผ่านสภาฯ เพื่อควบคุมการผลักดันกฎหมายของรัฐบาล

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อไปว่า โดยจรรยาบรรณและรัฐธรรมนูญกำหนดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องวางตัวเป็นกลาง แต่ในทางปฏิบัติต้องเป็นคนของรัฐบาล ส่วนตัวมองว่าผู้ที่ทำหน้าที่บนบัลลังก์ควรจะเหมือนคอนดักเตอร์ การควบคุมอยู่ที่ไม้ในมือ หากผู้ฟังฟังจนจบได้ดีก็ประทับใจ ประธานสภาฯ ก็เช่นกัน หากควบคุมสมาชิกให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกันนี้ ควรมีความเป็นอิสระขาดจากพรรคการเมือง และโดยมารยาทจะไม่ไปเข้าร่วมประชุมกับพรรค 

เมื่อถามว่าการควบคุมการประชุมสภาฯ ต้องใช้ประสบการณ์หรือไม่ ส่วนตัวมองว่า สมัยที่ตนทำหน้าที่ ก็เป็น ส.ส. ได้ 2 ปี ก็มาทำหน้าที่เป็น นับว่าตนก็เป็นผู้แทนใหม่เช่นกัน ส่วนจะต้องแม่นข้อบังคับการประชุมด้วยหรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่มีความจำเป็น เพราะคุณภาพของ ส.ส. สมัยนี้ ไม่ได้ขี่ควายเข้าสภาฯ แล้ว เป็นผู้มีการศึกษา แค่ข้อบังคับการประชุมไม่เกิน 100 หน้า เชื่อว่า สมาชิกก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ 

ส่วนพรรคจะเลือกใครมาทำหน้าที่ก็ย่อมเลือกคนที่เคยอยู่ในสภาฯ อยู่แล้ว ผ่านตาในเรื่องของการประชุม และปัญหาระหว่างการประชุม สำคัญอยู่ที่ใจต้องวางตนเป็นผู้ใหญ่

สำหรับตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นตำแหน่งใหญ่ คนที่อยากเป็นใหญ่หรือเป็นใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ให้เป็น ถ้าเป็นใหญ่และใหญ่เป็นก็ย่อมไม่มีปัญหา ตำแหน่งประธานสภาถ้านึกถึงตัวเองเป็นคอนดักเตอร์ จะทำให้การประชุมเกิดความสนุกสนานได้ด้วย ไม่ให้มีการโดดร่มของ ส.ส. หรือทำให้ ส.ส. เบื่อหน่ายการประชุม รวมถึงประชาชนที่ติดตาม ก็จะรับผลงานได้ และมีท่วงทีวาจาที่น่าฟัง ซึ่ง ส.ส. สมัยใหม่ มีความเก่ง ขยันค้นหาข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเอาคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อน ถ้าค้นหาข้อมูลได้เยอะกว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกัน

 

ขณะเดียวกัน อดีตประธานสภาฯ มองว่า เวลานี้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปในลักษณะรัฐบาลผสม ผู้ที่จะมาชิงชัยตำแหน่งประธานสภาฯ ก็ควรจะเป็นคนที่ตกลงกันในพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ย้ำว่า ส่วนตัวไม่อยากให้กังวลในเรื่องของอายุผู้มาทำหน้าที่ เพราะคนอายุน้อยทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็มี พร้อมกับอยากฝากถึงประธานสภาฯ รุ่นต่อไป อย่าคิดว่าบ้านเมืองต้องเป็นของเรา แต่บ้านเมืองเป็นของประชาชน ยึดประชาชนเป็นหลัก ฟังเสียงข้างมากที่มาจากประชาชน