วัดธรรมปัญญา (หลวงพ่อเสาร์ 5 ) จังหวัดนครนายก จัดพิธีบรรจุหัวใจ สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์ประธานมีความสูง 5 เมตร 

ที่นครนายก วัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดพิธีบรรจุหัวใจ สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ มีความสูง 5 เมตร เป็นองค์ประธานประดิษฐานอยู่กลางลานบุญท้าวเวสสุวรรณทั้ง 4 ทิศโดยมีพราหมณ์มาทำการประกอบพิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณองค์สีทองลงมาประดิษฐานด้านไว้ด้านหน้าองค์ประธานที่สร้างขึ้นมาใหม่พร้อมทำพิธีบรรจุหัวใจองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ประธานซึ่งมีความสูง 5 เมตร

โดยมีนายธนกร คุณพรกมล กาญจนวิสิษฐผล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูมงคล ธรรมโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม รองเจ้าอาวาสวัดแจ้งเมืองเก่า อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเบิกเนตรและบรรจุหัวใจองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ประธานเป็นอันเสร็จพิธี โดยช่วงประกอบอัญเชิญท้านเวสสุวรรณองค์ประธานขึ้นยังแท่นประดิษฐาน ทางเจ้าที่ได้นำประทัดจำนวนหนึ่งแสนนัดมาจุดเพื่อขอเลขเด็ดจากองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ประธาน ได้เลขจากประทัด 573 – 578 – 64 เป็นต้น

วัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน 100 ปี มีหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานในอุโบสถ ความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญ คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้ง และใครที่ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่วัดธรรมปัญญามีลอดโบสถ์ ไหว้พระทำบุญ โดยเฉพาะหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานภายในอุโบสถ์ ประชาชนสามารถเข้ามาสักการะกราบไหว้บูชาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง