(SeaPRwire) –   สหรัฐฯ มุ่งลดการใช้ถ่านหิน

สหรัฐฯ จะปิดโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินทั้งหมด ตามที่ทูตสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ จอห์น เคอร์รี่ ประกาศในการประชุมสมัชชาสภาสิ่งแวดล้อมโลก COP28 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งประกาศว่าประเทศจะเข้าร่วมกับพันธมิตรเพื่อพลังงานที่ยกเลิกถ่านหิน (Powering Past Coal Alliance: PPCA) เพื่อยกเลิกการใช้ถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล

กําหนดเวลาสําหรับคํามั่นสัญญานี้คือปี 2035 ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลประกาศเป้าหมายเพื่อยกเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ประเทศจะใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานตามที่เคอร์รี่กล่าว

สหรัฐฯ ซึ่งมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดที่สามของโลก ไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเกินทศวรรษแล้ว และหวังจะปิดโรงไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งภายใน “หลายปีข้างหน้า” ตามประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของ PPCA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

สหรัฐฯ ได้รับพลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 20 จากถ่านหิน และมีแผนที่จะปิดโรงไฟฟ้า 173 แห่งภายในปี 2030 และอีก 54 แห่งภายในปี 2040 ตามรายงานของสถาบันวิเคราะห์เศรษฐกิจพลังงานและการเงิน

เคอร์รี่ได้แสดงความเห็นว่า การเข้าร่วมของสหรัฐฯ กับพันธมิตรนี้จะใช้เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน “เราจะทํางานเพื่อเร่งการยกเลิกการใช้ถ่านหินที่ไม่มีการควบคุมมลพิษทั่วโลก เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นและชุมชนที่มีความมั่นคงมากขึ้น” ตามข้อความของเขา

สาธารณรัฐเช็ก นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ไซปรัส และสาธารณรัฐโดมินิกัน ยังได้ลงนามเข้าร่วมกับ PPCA ทําให้จํานวนสมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 50 ประเทศ แม้ว่าไซปรัส ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน และสาธารณรัฐโดมินิกันได้รับพลังงานจากถ่านหินเพียงร้อยละ 10 แต่สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นผู้บริโภคถ่านหินขนาดที่สามในยุโรปหวังที่จะแทนที่พลังงานที่ได้จากถ่านหินร้อยละ 50 ภายในปี 2033

ดินแดนที่เป็นข้อพิพาทของโคซอวอก็ได้เข้าร่วมพันธมิตรด้วย แม้ว่าจะได้รับพลังงานไฟฟ้าถึงร้อยละ 95 จากถ่านหิน แต่ก็ได้สัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายการยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปี 2050

ขณะที่มาตรการของประเทศผู้เข้าร่วมใหม่ดังกล่าวอาจขัดกับข้อกําหนดของ PPCA เองที่กล่าวว่า “ต้องยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่โดยทันที และยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ภายในปี 2030 ใน OECD และสหภาพยุโรป และภายในปี 2040 ในพื้นที่อื่นๆ” เพื่อ “รักษาเป้าหมาย 1.5°C ไว้ได้” อย่างไรก็ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรก็ไม่ได้อธิบายถึงความแตกต่างทางเวลาดังกล่าว

ฝรั่งเศสยังได้ประกาศจัดตั้งโครงการผู้นําการปรับตัวสู่การไม่ใช้ถ่านหิน (Coal Transition Accelerator) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรเอกชนเพื่อลดการให้ทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศที่ยังไม่ได้สัญญาว่าจะยกเลิกใช้ถ่านหิน ชุมชนที่เคยอาศัยพึ่งพิงถ่านหินจะได้รับ “การสนับสนุน” ด้วยแรงจูงใจทางการเงินเพื่อยกระดับมาใช้พลังงานทดแทนตามแนวคิดที่เสนอในการประชุม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ