วิทยาลัยดัง ติดกล้องวงจรปิด 345 ตัว คุมเข้มนักศึกษาแอบเล่นพนันฟุตบอลโลก ใครฝ่าฝืนโดนจับเข้าค่ายจริยธรรม

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 นอกจากความบันเทิงในการรับชมมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก อีกด้านหนึ่งยังเสี่ยงเกิดนักพนันหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จากเวปพนันออนไลน์ที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข มีความปลอดภัยจากความรุนแรงยาเสพติดและการพนันทุกรูปแบบ และได้ลงนามในประกาศ สอศ. เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค.

ล่าสุด ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาจารย์และครูผู้สอนได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาให้รู้เท่าทันกลโกงของการพนัน รณรงค์ให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และ ร่วมกันต่อต้านการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยช่วงเข้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ได้ให้นักศึกษาปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด และได้ให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำข้อมูลและกลโกงของเว็ปพนันมาให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์

นอกจากนี้ยังเข้มงวดในการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยก่อนเข้าเรียนจะกำชับนักศึกษาเรื่องโทษของการพนัน พร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาฉวยโอกาสแอบเข้าเว็บพนันและให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯยังมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นห้องควบคุมกล้องวงจรปิดในห้องเรียนและรอบวิทยาลัยกว่า 345 ตัว คอยสอดส่องดูพฤติกรรมของนักศึกษาโดยเฉพาะในห้องคอมพิวเตอร์หากพบว่ามีการแอบลักลอบเข้าเว็ปการพนันก็จะมีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนดำเนินการทันที

นายศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการเข้าเว็ปพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายไวไฟของวิทยาลัย หากตรวจพบว่ามีนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม จะมีการบันทึกข้อมูลพร้อมกับนำตัวไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมของทางวิทยาลัย