บริษัท รีไพร์ส ประเทศไทย จำกัด (Reprise Thailand) หน่วยธุรกิจภายใต้ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) นำโดย นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีไพร์ส ประเทศไทย จับมือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Whoscall นำโดย คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ Thailand Country Marketing Lead Gogolook ประเทศไทย จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านดิจิตอลและการป้องกันภัยจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์และSMS เถื่อนแก่น้อง ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกือบ 80 คน เนื่องในวัน Reprise Community Day ที่เป็นวันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของทางบริษัทฯ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเข้ามอบอาหารกล่องให้แก่กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เนื่องในเดือนของวันสตรีสากลอีกด้วย

นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กล่าวว่า “รีไพร์ส ประเทศไทย ไม่ได้เพียงแต่ต้องการที่จะยกระดับ Total Digital Marketing Solution ให้แก่ลูกค้าและวงการ Digital Marketing ในประเทศไทยเท่านั้น เรายังเล็งเห็นและให้ความสำคัญด้านสังคมอีกด้วย กิจกรรมอบรมครั้งนี้เราได้พันธมิตรทางธุรกิจ Whoscall ที่มาให้ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์จากภัยของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอย่างมากในทุก ๆ วันนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจด้านสังคมที่ชัดเจนของเราที่เข้าช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง”

[Advertorial]