น้ำท่วมนนทบุรี ชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนสุเหร่าโรงกระโจมแตก 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค 2565 เวลา 20.00 น.ที่สุเหร่าโรงกระโจม ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  หลังจากน้ำเเหนือน้ำหนุนน้ำหนุนเจ้าพระยายกตัวสูง ทำให้น้ำที่คลองพระพิมลราชาได้รับผลกระทบมวลน้ำเข้าท่วมสูง ทำให้มวลน้ำพังกำแพงกระสอบทรายที่ทำเป็นเขื่อนคันกั้นคลองโต๊ะไหม่ ซึ่งติดกับคลองพระพิมลพังลง มวลน้ำได้ทะลักเข้าคลองโต๊ะใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบริเวรที่ใกล้เคียงระดมกำลังนำกระสอบทรายเข้าทำเขื่อนคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชน