ยอมถอย! มท.1 เซ็นลงนามถอนกฎหมายต่างชาติซื้อที่ดิน หลังโดนวิจารณ์ขายชาติ เตรียมชง ครม. 8 พ.ย.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 หลังมีเสียงค้านจำนวนมากทั้งประชาชนและฝ่ายการเมืองว่าเป็นการขายชาติ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงกลาโหม ก็มีความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้

หากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นด้วยว่าให้ถอนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออก จะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่ต้องพิจารณาต่อ และให้ยกเลิกในทันที ขณะที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2545 ยังคงอยู่