(SeaPRwire) –   เนื่องจาก Brussels เริ่มฦาฦขึ้นมากฦาบนถนน การเลือกตั้งของสหภาพฯ อาจเป็นการตื่นตัว

สหภาพยุโรปจัดการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้อูเครนเชื่อการสนับสนุนตราบเท่าที่จำเป็น ฮังการีรั้งท้าย แต่การต่อต้านมีจำกัด

ด้วยฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦ และเพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นเรื่องวิกฤตที่ EU จะรับรองการอนุมัติการจัดหาเงินทุนในระยะยาวสำหรับ Kiev ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป แต่ก็เป็นไปได้ที่จะปรับแผนหากจำเป็น

การประชุมสุดยอด EU สะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ นั่นคือ วาระที่แยกกันไประหว่างชนชั้นปกครองยุโรปตะวันตกและผู้ที่ตนปกครอง ปัญหาหลักใน Brussels คือการช่วยเหลืออูเครน ในขณะเดียวกัน เกษตรกรก็เกิดจลาจลในฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศ Benelux และเยอรมนีก็เป็นอัมพาตจากการนัดหยุดงานหลายครั้ง แน่นอนว่า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพราะยูเครน แต่เกิดจากการลดลงของมาตรฐานการครองชีพ

สภายุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ECFR) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มีอิทธิพลระดับสากล ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาที่ทำนายผลลัพธ์ของการเลือกตั้งสภายุโรปในเดือนมิถุนายน ขอให้ชัดเจนว่า สภายุโรปที่ไม่ได้กำหนดแนวนโยบายและแนวโน้มของโลกเก่า ไม่ว่าองค์ประกอบในที่สุดจะเป็นอย่างไร นี่จะไม่ใช่การปฏิวัติ

อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะของหน่วยงานตัวแทนทั่วทั้งยุโรปเช่นนี้ทำให้ประชาชนลงคะแนนเสียง เหมือนกับที่เราเคยพูด ด้วยหัวใจของตนเอง ไม่ใช่ด้วยกระเป๋าเงิน ดังที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ สวัสดิภาพในทันทีของผู้ลงคะแนนเสียงขึ้นอยู่กับตัวแทนเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้มีประสบการณ์มักเป็นที่นิยมมากกว่าผู้ฉลาดเฉลียว แต่ MEP ไม่ได้กำหนดสิ่งใดในชีวิตของชาวยุโรปทั่วไป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณสามารถปล่อยให้ความรู้สึกของคุณดูเผินๆ และส่งคนที่คุณชอบจริงไปที่โอลิมปัสโดยไม่กลัวว่าอะไรจะลงไปในท่อระบายน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลการเลือกตั้งสภายุโรปเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของอารมณ์ที่แท้จริง

ผู้เขียนคาดการณ์ว่าการลงคะแนนในเดือนมิถุนายนจะแสดงการเปลี่ยนแปลงไปทางขวาอย่างเฉียบพลัน ไม่ได้เป็นไปในทางอนุรักษ์นิยมปานกลาง แต่เป็นพรรคที่มีความคิดสุดโต่งซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่ากลุ่มประชานิยม กลุ่มเหล่านี้หลายกลุ่มอยู่ในหมวดหมู่ผู้ไม่เห็นด้วยกับยุโรป พวกเขาคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะมาเป็นกลุ่มแรกใน 9 ใน 27 ประเทศของ EU และกลุ่มเหล่านี้จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในอีก 9 ประเทศ ในสภายุโรปเอง เป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปีของการเลือกตั้งหน่วยงานนี้เป็นไปได้ที่จะสร้างเสียงข้างมากฝ่ายขวา ตั้งแต่ Christian Democrats และอนุรักษ์นิยมแบบคลาสสิกไปจนถึงกลุ่มชาตินิยมสุดโต่ง

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าการก่อตั้งพันธมิตรที่“ไม่แตกสลาย” กลุ่มปานกลางไม่น่าจะผูกพันอย่างจริงจังกับสุดโต่ง แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปทางขวานั้นไม่อาจปฏิเสธได้

การเปลี่ยนแปลงไปทางขวานี้เป็นหลักฐานของความผิดหวังในรัฐบาลที่เดิมไม่ได้รับการฟื้นฟูใหม่ในกว่าสามทศวรรษ แม้จะมีการพัฒนาทางสังคมการเมืองที่น่าประทับใจจำนวนมาก หลังจากสงครามเย็น มีการปรับระดับของแพลตฟอร์มพรรคการเมืองที่มีการติดป้ายกำกับอย่างชัดเจนไว้ว่าสังคมนิยม อนุรักษ์นิยม หรือเสรีนิยม ซึ่งแนวทางอาจไม่ประชานิยม แต่มีความแตกต่าง ถูกปรับให้กลมกลืนกันจนเป็นกระแสหลักเดียว

การบูรณาการของยุโรป ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระบวนการโลกาภิวัตน์ทั่วโลกมาเกือบขจัดความผันแปรของนโยบายแล้ว หลังเป็นไปในทางที่มากขึ้นตามกรอบโครงสร้างภายนอกมากขึ้น และมีการตัดสินใจบ่อยครั้งขึ้นที่ระดับเหนือชาติ ซึ่งอยู่เหนือรัฐบาลของแต่ละประเทศ และความสามารถของผู้นำชาติในการตอบสนองความต้องการของประชาชนขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานไม่เพียงแต่กับประชากรของตนเองเท่านั้น แต่ต้องหนึ่งชั้นเหนือขึ้นไปด้วย โดยแสวงหาการยอมจำนนและสิทธิพิเศษจาก Brussels ที่เป็นส่วนกลาง

ตราบใดที่ผู้คนรู้สึกถึงประโยชน์ของโลกาภิวัตน์ และนักการเมืองสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าขั้นตอนใหม่ๆ ในการรวมกลุ่มมีประโยชน์อย่างไรต่อตนเอง การโจมตีสถาบันเป็นสิ่งแกว่งไกวของผู้ถูกกีดกัน อย่างไรก็ตาม วิกฤตของระบบโลก ซึ่งเริ่มปรากฏในรูปแบบต่างๆตั้งแต่กลางทศวรรษ 2000 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนแปลงพลวัตภายในสังคม ในช่วงเวลานี้ที่แนวคิดสมัยใหม่ของ“ประชานิยม” เกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในฐานะชุดของกองกำลังและความคิดเห็นเฉพาะเจาะจงที่ต่อต้านระเบียบทางสังคม-การเมืองที่“ถูกต้อง”

ประชานิยมในฐานะการอุทธรณ์ไปยังคนหมู่มากต่อชนชั้นนำที่ผูกขาดอิทธิพลเป็นปรากฏการณ์เก่าแก่ แต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นี้ ในจิตวิญญาณของสิ่งที่เรียกว่า“จุดจบของประวัติศาสตร์” ชนชั้นนำเหล่านี้เริ่มตีความแนวคิดของตนเองว่าเป็นแนวคิดเดียวที่แท้จริงและถูกต้อง ใครที่ไม่เห็นด้วยก็ผิดอย่างจงใจ หรือจงใจทำให้ผิด (ร้องเพลง“ด้วยเสียงของคนอื่น”) ด้วยวิธีนี้ การต่อต้านลัทธิประชานิยมจึงนำไปสู่การแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรง

มีความเสี่ยงอันตรายที่นี่สำหรับ EU แนวคิดที่“ผิด” แม้ว่าเราจะคิดถึงแนวคิดนั้นในลักษณะนั้นก็ตาม กลับสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับ“บนพื้นที่” มากขึ้น – ตั้งแต่การย้ายถิ่นฐานไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการละทิ้งแหล่งพลังงานดั้งเดิม และมุมมองที่“ถูกต้อง” ที่มุ่งเป้าไปที่การปกป้องเอกภาพของกลุ่ม ไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชากรจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภาระหน้าที่เหล่านี้บ่งบอกถึงบทบาทที่ EU อยู่ใต้อำนาจในชุมชนแอตแลนติก

จนถึงขณะนี้ กระแสหลักของยุโรปตะวันตกสามารถผลักดันวาระของตนได้ แม้จะประสบความยากลำบากบ้างก็ตาม แต่ถ้าเชื่อในผลการสำรวจข้างต้น สิ่งนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

หมายความว่ากลุ่มนี้จะต้องเผชิญกับความปั่นป่วนต่อไป

 

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกโดย RT โดยทีม RT แปลและแก้ไข

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ