นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 เบอร์ 10 พรรคเพื่อไทย จ.บุรีรัมย์ นำหลักฐานบางส่วน อาทิ ภาพถ่ายป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่ พร้อมคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ขณะเจ้าหน้าที่ขนหีบบัตรลงคะแนนที่สายรัดถูกเปิด ออกมาแถลงเรียกร้องให้ กกต. นับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 ใหม่ทั้งเขต

ผู้สมัครายนี้ อ้างว่าพบมีความผิดปกติหลายอย่างที่ส่อถึงความไม่โปร่งใส เช่น กรณีที่หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมีบัตรเขย่งจำนวนบัตรยอดมีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกัน รวมถึงผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ปิดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอำเภอ ทั้งจำนวนบัตรดี บัตรเสีย ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมกันมีจำนวนไม่เท่ากับยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 278 คะแนน ซึ่งตนไม่ทราบว่าผลคะแนนที่ปิดประกาศจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

แต่มองว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศไม่ควรจะเกิดความผิดพลาด จนทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ที่สำคัญผลคะแนนทุกคะแนนมีผลต่อตัวผู้สมัคร และเมื่อประชาชนไปทักท้วงว่าป้ายประกาศผลคะแนนยอดไม่ตรงกัน เพียงข้ามคืนมีการปิดป้ายประกาศใหม่ทันที โดยผลคะแนนรวมหายไปเพียง 1 คะแนน

ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าที่หายไป 1 คะแนนเป็นบัตรที่ผู้มาใช้สิทธิ์ฉีกบัตรแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรประเภทใด นอกจากนั้นยังมีกรณีหีบบัตรลงคะแนนที่ขนไปเก็บไว้ที่โรงพักหลังนับคะแนนเสร็จ พบว่าสายรัดถูกเปิดทั้งที่ความเป็นจริงหีบบัตรต้องถูกปิดมีกรรมการประจำหน่วยเซ็นกำกับและมีสายรัดเรียบร้อย ซึ่งส่อถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง

จากกรณีดังกล่าวจึงต้องการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและตนในฐานะผู้สมัคร จึงอยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่ 7 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม โดยเฉพาะตนเองมีมีคะแนนห่างจากผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่หนึ่งเพียง 215 คะแนนเท่านั้น เชื่อว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อผลคะแนน แต่หากนับคะแนนใหม่แล้วมีผลคะแนนเปลี่ยนแปลงจริง ก็อยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขต

ขณะที่นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหนองกี่ได้ชี้แจงทางกลุ่มไลน์ว่ากรณีการปิดป้ายประกาศผลคะแนนเพียงว่า

“แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบครับ เนื่องจากการขึ้นป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 7 ที่หอประชุมอำเภอหนองกี่ จนท. ติดตัวเลขคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงบัตรไม่เลือกผู้ใดขึ้นป้าย 1,344 ตามระบบที่รายงาน กกต. คือ 1,065 ผู้มาแสดงตน 86,864 คน -บัตรดี 81,882 บัตร -บัตรเสีย 3,916 บัตร -บัตรไม่เลือกผู้ใด 1,065 บัตร รวม 86,863 บัตร จะขะเหย่ง 1 บัตร เนื่องจากมีผู้มารับบัตรเข้าคูหาลงคะแนนแล้วนำบัตร ออกมาจากคูหา จนท.ห้ามได้ วิ่งหนี พร้อมฉีกบัตร ทั้ง 2 ประเภท และถูกดำเนินคดี ที่ สภ.หนองหงส์ (ประสบอุบัติเหตุมีปัญหาทางสมอง) จึงไม่สามารถระบุว่าเป็นบัตรประเภทใดได้ ขออภัยในการขึ้นข้อมูลบนป้ายประกาศผลชั่วคราวผิดพลาดครับ ประชาสัมพันธ์มาเพื่อ โปรดทราบทั่วกันครับ”