ผูกลิงกังในโรงเรียน ป้องกันเหตุลิงแสมกัดเด็กซ้ำรอย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน อยู่ระหว่างศึกษาเรื่องย้ายลิงออกจากชุมชน

(31 ต.ค.65) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีลิงแสมอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ลิงแสมบุกทำร้ายและกัดเด็กนักเรียน เช่นที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นข่าวดังเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

พร้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยการทำหมันลิงแสม เพื่อลดจำนวนประชากรลิงแสม และสำรวจประชากรลิงแสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการลดลงของจำนวนประชากรลิงแสม ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 154 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยตรง

ส่วนที่มีข่าวว่าจะเคลื่อนย้ายลิงแสมตามแหล่งชุมชน ให้กลับไปอยู่ในป่านั้น ดร.ยุทธพล กล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพราะลิงแสมในเขตเมืองคุ้นชินกับการอยู่อาศัยและหากินอาหาร โดยส่วนใหญ่มีผู้ใจบุญมักจะคอยให้อาหารลิงเหล่านี้เป็นประจำ หากนำกลับไปปล่อยในเกาะต่างๆ ที่ไม่มีแหล่งอาหาร ประกอบกับลิงแสมในเมืองมีพฤติกรรมการเป็นสัตว์ป่าที่ลดลง อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลิงแสมได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม แต่สัตว์กับคนต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน