ธงของประเทศผู้เข้าร่วมภายในศูนย์สื่อนานาชาติที่สถานที่จัดการประชุม G20 ก่อนเริ่มการประชุมในนิวเดลีเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566

มีการพูดถึงข้อตกลงที่ผู้เจรจาระหว่างประเทศบรรลุกันในการประชุมสุดยอด G20 ในนิวเดลี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมาก ซึ่งรวมถึงข้อเสนอที่น่าชื่นชมใจให้ประเทศต่างๆ เพิ่มกําลังการผลิตพลังงานทดแทนเป็น 3 เท่าภายในปี 2573 แต่พันธกรณีนั้นขาดคํามั่นสัญญาที่แข็งแกร่งในการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นตามรายงานการตรวจสอบสถานการณ์โลกขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าของโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และฝังอยู่ในปฏิญญาของผู้นํา คือเป้าหมายเก่าแก่ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการประชุมระดับผู้นําเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในอดีต ซึ่งทําให้เกิดความสงสัยในความสามารถของนักการเมืองทั่วโลกในการวางการเมืองไว้ข้างหลังเพื่อตัดสินใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เพื่อ “ยุติการใช้และปรับเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลในระยะกลาง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนสําหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง”

เป้าหมายนั้น คือการหยุดใช้เงินภาษีเพื่อเอียงกฎเกณฑ์ให้เป็นประโยชน์ต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างแน่นอนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ถ้าเราต้องการกําจัดเชื้อเพลิงฟอสซิล ก้าวแรกที่ดีคือการหยุดใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อขุดเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมา เป้าหมายในการเริ่มยุติการใช้เงินอุดหนุนเหล่านี้ พร้อมข้อยกเว้นที่หนักแน่น (สังเกตว่าเราต้องการกําจัดเฉพาะ “เงินอุดหนุนสําหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพ”) ถูกรับรองโดย G20 ตั้งแต่ปี 2552 และพวกเขาได้เลื่อนประเด็นนี้ออกไปตั้งแต่นั้นมา

ในบางความหมาย มันน่าตกใจว่าประเทศต่างๆ ที่ผู้นําพูดใหญ่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเงินจํานวนมหาศาล ที่จริงแล้ว สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้กระทําผิดรายใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าด้วยความมั่งคั่งสัมพัทธ์ของตน สหรัฐอเมริกาสามารถรับภาระผลกระทบของการตัดเงินอุดหนุนต่อราคาพลังงานสําหรับประชาชนที่ยากจนได้ รัฐปิโตรเลียมเช่น ซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย ก็อยู่ระหว่างผู้กระทําผิดที่แย่ที่สุด โดยใช้จ่ายเงินอุดหนุนสําหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลจํานวนมหาศาลเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจของตน และแทนที่จะลดลงในเดือนที่ผ่านมา เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกกลับ