นายเหงวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม วัย 69 ปี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคาร (17 ม.ค.) หลังจากทำหน้าที่ดังกล่าวไม่ถึง 2 ปี

คณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เผยว่า การลาออกดังกล่าวเป็นเรื่องจริง และคณะกรรมการกลางฯ ยอมรับใบลาออกของผู้นำประเทศรายนี้แล้ว

นายเหงวียน ซวน ฟุก เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2559-2564 และมีบทบาทสำคัญในการนำเวียดนามต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนั้น ก่อนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือน เม.ย. 2564

คณะกรรมการกลางฯ เผยต่อไปว่า ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำหลายราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายเหงวียน ซวน ฟุก ประพฤติมิชอบจนสร้างความเสียหายใหญ่หลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี 2 คน และรัฐมนตรี 3 คน โดยที่รัฐมนตรี 2 คนและเจ้าหน้าที่รัฐอีกจำนวนหนึ่งถูกดำเนินคดีในขณะนี้ จึงเป็นสาเหตุให้นายเหงวียน ซวน ฟุก ตัดสินใจลาออกและยุติบทบาททางการเมืองลง

นอกจากตำแหน่งผู้นำประเทศ และตำแหน่งต่างๆ ในพรรค คณะกรรมการกลางฯ เผยอีกว่า ผู้นำรายนี้จะพ้นจากตำแหน่งประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีวาระระหว่างปี 2564-2570 ด้วย