“สาธิต” เผย ที่ประชุม ครม. มีการถอนมติพิจารณารถไฟฟ้าสายสีส้ม

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการพิจารณาวาระรถไฟฟ้าสายสีส้ม ว่าวันนี้ในที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องนี้ อย่างกว้างขวาง แต่นายกรัฐมนตรีก็เลยตัดสินใจ ที่จะถอนวาระนี้ออกไป โดยให้เหตุผลว่า ยังมีโอกาสที่จะพิจารณาและอนุมัติเรื่องนี้ได้

พร้อมทั้งยังมีรัฐมนตรีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น จึงให้บันทึกในที่ประชุมว่า ไม่เห็นชอบที่จะนำเข้ามาพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับฟังทุกคน จึงต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคมถอนเรื่องนี้ออกไป

ส่วนเสียงของรัฐมนตรีส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีจำนวนมากหรือไม่ นายสาธิต ระบุว่า เป็นสัดส่วนที่มากพอสมควร ซึ่งมีรัฐมนตรีที่อภิปรายประมาณ 6-7 ท่าน ซึ่งตนเองได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนตั้งแตช่วงเช้าแล้ว และก็สบายใจมากที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจ ทำให้ตอบคำถามกับสังคมได้ ช่วงเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จะมาอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชน ทางกระทรวงคมนาคม หรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.จะมาอ้างไม่ได้ ที่จะมาบอกว่า หากช้าออกไปจะเป็นความเสียหายของประชาชน

ตนคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนเสียหายไปเท่าไหร่แล้ว มันจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบ ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถตอบคำถามได้ และมีเหตุผล มีความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องนี้มีความเสี่ยง เพราะศาลยังพิจารณาในเรื่องเหล่านี้อยู่ ซึ่งต้องมีความชัดเจนพอสมควร ในฐานะที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา

เมื่อถามว่านายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ นายสาธิต ระบุว่า นายอธิรัฐ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร

เมื่อถามว่าใครเป็นผู้เสนอให้ถอนเรื่องนี้ นายสาธิต กล่าวว่า ตนเป็นผู้เสนอให้ถอนและบันทึกว่าตนไม่เห็นด้วย ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเห็นชอบ และให้ถอนออกไป ซึ่งก็มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนากร วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้