(SeaPRwire) –   สหรัฐฯ ต่อต้านการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ – คเบิลล์รั่วไหล

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ล็อบบี้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อปฏิเสธการขอสมัครเป็นสมาชิกเต็มตัวขององค์การปาเลสไตน์ (PA) ตามที่เว็บไซต์ The Intercept รายงานจากคเบิลล์ทางการทูตที่รั่วไหล

ต้นเดือนนี้ องค์การปาเลสไตน์ได้ขอรับสมาชิกเต็มตัวขององค์การสหประชาชาติ สถานะปาเลสไตน์ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่ ค.ศ. 2012 แต่การเป็นสมาชิกเต็มตัวจะเท่ากับการรับรองรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งอิสราเอลต่อต้าน

The Intercept รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าได้รับสําเนาคเบิลล์ทางการทูตสหรัฐฯ ที่ไม่ได้ถูกจัดประเภท ซึ่งขัดกับคําพูดของรัฐบาลไบเดนที่จะสนับสนุนแนวคิดสองรัฐ

สหรัฐฯ ยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อิสระควรเกิดขึ้นผ่านการเจรจาตรงต่อตรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ไม่ใช่ที่สหประชาชาติ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเคยกล่าวว่าสนับสนุนแนวคิดสองรัฐและกําลังทํางานเพื่อให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุด

คเบิลล์รายงานว่ากําลังกดดันสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง เช่น มอลตา ซึ่งเป็นประธานคณะมนตรีในเดือนนี้ เอกวาดอร์เฉพาะกําลังถูกขอให้ล็อบบี้มอลตาและประเทศอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส เพื่อต่อต้านการรับรองสหประชาชาติสําหรับ PA ตามรายงาน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ระบุว่าการปกติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อบรรลุรัฐภาพที่ยั่งยืนและผลิตผล

คเบิลทางการทูตฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 12 เมษายน รวมถึงข้อคิดเห็นสําหรับการต่อต้านของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจจุดประกายความตึงเครียด การตอบโต้ทางการเมือง และอาจนําไปสู่รัฐสภาสหรัฐฯ ตัดงบประมาณสหประชาชาติ

“เราจึงขอให้ท่านไม่สนับสนุนข้อเสนอร่างข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ ที่แนะนําให้รับ ‘ปาเลสไตน์’ เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หากร่างข้อมตินั้นถูกนําเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อตัดสินใจในวันหรือสัปดาห์ต่อไป” ระบุในคเบิลล์ที่รั่วไหล

คณะมนตรีความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศนั้นกําลังมีกําหนดการออกเสียงในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับร่างข้อมติที่แนะนําให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับ “รัฐปาเลสไตน์” เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ

องค์การปาเลสไตน์ยื่นคําขอสมัครเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 2011 แต่คําขอนั้นไม่เคยถูกนําเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ขณะนั้น สหรัฐฯ – หนึ่งในสมาชิกถาวรห้าประเทศของคณะมนตรี – กล่าวว่าจะใช้สิทธิเวตโต้หากมีการออกเสียงผ่านรัฐปาเลสไตน์

ในปีถัดมา สหประชาชาติได้ยกระดับสถานะของรัฐปาเลสไตน์จาก “หน่วยที่ไม่ใช่สมาชิกผู้สังเกตการณ์” เป็น “รัฐที่ไม่ใช่สมาชิกผู้สังเกตการณ์” สถานะที่ถือโดยปาเลสไตน์และนครรัฐวาติกันเท่านั้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การล็อบบี้ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าทําเนียบขาวหวังจะหลีกเลี่ยงการใช้ “เวตโต้” อย่างเปิดเผยต่อคําขอสมั