ทอ.นำคนไทยประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี กลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ เป็นเที่ยวบินที่ 2

พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย น.ส.อุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ร่วมให้การต้อนรับคนไทยที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐตุรกีด้วยเที่ยวบิน RTAF 235 ของกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02.25 น. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ซึ่งมีคนไทยเดินทางกลับมา จำนวน 11 คน (เป็นผู้ใหญ่ 6 คน และเด็ก 5 คน)

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 แล้ว คนไทยทั้ง 11 คน ได้รับบริการตรวจสุขภาพขั้นต้น โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจเอกสารการเดินทาง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งการบริการให้คำแนะนำปรึกษา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้ว ได้เข้าพักที่อาคารพักรับรองของกองทัพอากาศ 1 คืน ก่อนกลับภูมิลำเนาในวันรุ่งขึ้น

สำหรับเที่ยวบิน RTAF 235 เป็นเที่ยวบินพิเศษที่กองทัพอากาศได้รับมอบภารกิจในการบินนำส่งสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว และรับคนไทยจากสาธารณรัฐตุรกีกลับประเทศไทย เป็นเที่ยวบินที่ 2

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (Airbus 340-500) ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังฐานทัพอากาศอินเคอร์ริก สาธารณรัฐตุรกี โดยมีคณะทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐตุรกี (ส่วนของกองทัพอากาศ) เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพขั้นต้นและเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่คนไทยตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจด้วย