ทหารบก แห่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเขตดุสิตแน่น ขณะประชาชน บ่นรอคิวยาว จัดสถานที่ไม่สอดคล้องจำนวนคนที่มากกว่า 6,500 คน

บรรยากาศการเลือกตั้งที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เกียกกาย ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีทหารบกเดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก แล้วเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. ซึ่งจุดนี้
มี 8 หน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 6,506 คน กว่า 80% เป็นทหารและครอบครัว จากหน่วยต่างๆ ซึ่งมี ม.พัน.4 พล.1 รอ. //ม.1พัน.3// กองพล ปตอ. และกองพันทหารสื่อสาร กรมสรรพาวุธ ขณะที่ 20% เป็นประชาชนทั่วไป

สำหรับหน่วยเลือกตั้ง 8 หน่วย ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 33 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มี 771 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 34 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 814 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 35 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มี 879 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 36 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มี 872 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 37 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 799 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 38 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 771 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 39 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 782 คน

และหน่วยเลือกตั้งที่ 40 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 818 คน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจุดเลือกตั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงเกิดความแออัด รวมถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความใหม่ มีการจัดเต็นท์ ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ ที่ส่วนใหญ่เป็นทหาร และประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนน้อย