(SeaPRwire) –   นักการเมืองที่สําคัญคนหนึ่งของศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ได้นําพาสถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อนภายในและภายนอกประเทศ

วันนี้คือวันเกิดปีที่ 70 ของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลที่สุดในยุคของเรา: เรเจป ตายีป เออร์โดอัน – ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐตุรกี เขาได้มีบทบาทสําคัญในการเมืองของตุรกีมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อนโยบายภายในและต่างประเทศของประเทศ

ผู้นําปัจจุบันของตุรกีเกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ที่อิสตันบูล และเติบโตขึ้นในเขตชุมชนชนชั้นแรงงาน เขาให้ความสนใจในอิสลามและฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็ก

การเข้าสู่วงการการเมืองของเออร์โดอันเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมกับขบวนการทางการเมืองอิสลามซึ่งมีอิทธิพลน้อยในขณะนั้นในบริบทการเมืองแบบทัศนาจักรของตุรกี แต่มีความนิยมกับกลุ่มชนชั้นต่ํา

ความสําเร็จทางการเมืองของเออร์โดอันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเข้าร่วมกับพรรคเวลแฟร์ (Refah Partisi) ซึ่งเป็นพรรคอิสลามแนวอนุรักษ์ในทศวรรษ 1980 เขาเคยดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีอิสตันบูลระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2541 โดยได้รับความนิยมจากการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ แต่ตําแหน่งของเขาถูกตัดสินให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อถูกจําคุก 4 เดือนใน พ.ศ. 2541 จากข้อกล่าวหาว่ากระตุ้นความเกลียดชังทางศาสนาโดยอ่านบทกวีที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับรัฐฆราวาสของตุรกี ผู้สนับสนุนของเขาเชื่อว่าทางการจับกุมเขาเพราะกลัวความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อเขา

อุปสรรคนี้ไม่ได้ทําให้เขาลดความพยายาม เขาร่วมก่อตั้งพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) ใน พ.ศ. 2544 โดยตั้งตัวเป็นพรรคกลางแนวอนุรักษ์นิยมตะวันตกที่มีค่านิยมอิสลาม ความสําเร็จของ AKP ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2545 ทําให้เออร์โดอันเข้าสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัว และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ภายหลังการแก้ไขกฎหมายที่อนุญาตให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง

ภายใต้การนําของเออร์โดอัน ตุรกีได้รับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากพร้อมกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขและการศึกษา รัฐบาลของเขายังเริ่มต้นการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายคือการเข้าร่วมสหภาพยุโรป แต่วาระของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแบบอํานาจนิยม กดขี่เสรีภาพในการพูดและสื่อมวลชน และปราบปรามฝ่ายค้านทางการเมืองและการประท้วง โดยเฉพาะการประท้วงที่จัตุรัสเกซีใน พ.ศ. 2556

อิทธิพลของเออร์โดอันยังครอบคลุมถึงนโยบายต่างประเทศ โดยเขาได้ดําเนินนโยบาย “ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้าน” เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและสถาปนาตุรกีให้เป็นมหาอํานาจภูมิภาค แต่ความซับซ้อนของสถานการณ์การเมืองภูมิภาค โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ได้ท้าทายนโยบายนี้

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ใน พ.ศ. 2557 เออร์โดอันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของตุรกี ซึ่งเป็นตําแหน่งท