จากกรณีที่ “พระอ๋อย” อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ถูกร้องเรียนว่ามักจะมีสีกาเข้ามาหาในกุฏิ โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน ซึ่งระหว่างค้นกุฏิได้พบยางมัดผมของผู้หญิง ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสอ้างว่าเป็นของตนเอง โดยยางเส้นนี้จะนำมามัดที่ศีรษะเวลามีอาการปวดหัว ส่วนบริเวณชั้นล่างพบเสื้อชั้นในของผู้หญิงสีฟ้าตกอยู่ที่พื้นใต้บันไดมีจีวรวางคลุม เมื่อเปิดผ้าจีวรออกกลับพบสาวใหญ่นั่งขดตัวสั่นอยู่ จนเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ต่อมา ได้ปรากฏข่าวว่า พระอ๋อย กลับมาบวชใหม่และจำวัดที่วัดขุมข้าว จ.นครนายก โดยอ้างว่า เจ้าอาวาสซึ่งเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนปริญญาเป็นผู้บวชให้ จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมกันอย่างกว้างขวาง

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 12 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายกที่ 1/2566 ถอดถอนพระสังฆาธิการออกจากตําแหน่งหน้าที่

โดยระบุว่า ด้วย พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต 2 อ.ปากพลี จ.นครนายก ได้รับนายประสาทพร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีกรณีซุกสีกาที่ตกเป็นข่าว เข้ามาอุปสมบทและมาพํานักอยู่วัดขุมข้าว ทําให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา อันเป็นการประพฤติละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

อาศัยอํานาจตามข้อ 55 (4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)

จึงถอดถอน พระครูปทุมปริยัตยากิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต 2 อ.ปากพลี จ.นครนายกออก ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว