สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี จากญี่ปุ่น รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งว่า ญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มโควตานักท่องเที่ยวเข้าประเทศจาก 20,000 คนต่อวัน มาอยู่ที่ 50,000 คนต่อวัน เร็วที่สุดในเดือน ก.ย. 

นอกจากนี้ ยังรายงานอีกว่า นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลตรวจที่เป็นลบมายืนยันอีกต่อไป ซึ่งต่างจากขณะนี้ที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นยังต้องมีผลตรวจแบบพีซีอาร์เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงของเวลาที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น

นายฮิโระคะซุ มะสึโนะ รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับวันที่ที่แน่นอนว่าจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว และกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคโควิดในประเทศและทั่วโลก

“ในขณะที่เราใช้มาตรการทุกอย่างมาควบคุมการแพร่ระบาด เราก็จะต้องส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย วพร้อมกับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ เราจะผ่อนนคลายมาตรการเหล่านี้ทีละเปลาะ เพื่อให้ทั้ง 2 ด้านสมดุลกัน” นายมะสึโนะ กล่าวต่อสื่อมวลชน