ผู้ใช้เว็บไซต์ทวิตเตอร์ในไทยจำนวนหนึ่งร่วมกันโพสต์สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เปิดทางให้คนทุกเพศสมรสกันได้อย่างเท่าเทียม ให้ผ่านการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมติดแฮชแท็ก #สมรสเท่าเทียมเท่านั้น

ร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับดังกล่าวนั้น หรือที่เรียกว่า ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธ (23 พ.ย.) ไม่ก็วันพฤหัสบดี (24 พ.ย.) โดยมีลำดับการพิจารณาหลังจากร่างกฎหมายคู่ชีวิต ที่หวังจะให้สิทธิกลุ่มคนเพศหลากหลายตั้งครอบครัวร่วมกัน แต่ยังให้สิทธิน้อยกว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านการพิจารณาในวาระรับหลักการของกฎหมาย หรือวาระ 1 ด้วย 210 เสียง ต่อ 180 เสียง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.

  • เฮลั่น! ร่าง พ.ร.บ. #สมรสเท่าเทียม ได้ไปต่อ สภาผ่านวาระ 1 พร้อมร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ส่วนวาระ 2 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะเป็นการพิจารณารายมาตราว่าแต่ละมาตราเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบหรือให้แก้ไขอย่างไร ส่วนวาระ 3 คือการลงมติอีกครั้งว่าจะรับรองร่างกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบก็จะถูกส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายก็สะท้อนเสียงกังวลถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว เช่น ฝ่ายรัฐบาลอาจไม่ปล่อยให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย ส.ส. พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ผ่านได้ง่ายๆ โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งเช่นนี้ หรือแม้แต่เสียงสนับสนุนอาจจะไม่พอจาก ส.ส. ที่กังวลเกี่ยวกับศาสนา หรือถ้าผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรไปได้แล้ว อาจต้องต่อสู้อีกครั้งในชั้นวุฒิสภา ที่มักมีแนวคิดอนุรักษ์นิยม

แม้ไทยเป็นประเทศที่ถูกมองว่าเปิดกว้างต่อการแสดงออกของกลุ่มคนเพศหลากหลาย แต่กฎหมายรับรองสิทธิต่างๆ ยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ

ทวีปเอเชียนั้นก็มีเพียงดินแดนเดียวที่รองรับการแต่งงานของคู่รักที่มีเพศกำเนิดเดียวกัน คือ ไต้หวัน ที่ให้สิทธิการสมรสอย่างเท่าเทียมตั้งแต่ปี 2562