จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขอเซลฟี่ “พิธา” เลขาฯ กกต.ชี้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่เหมาะสม เปลี่ยนคนใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วประเทศวันนี้ จนถึงเวลา 14.00 น. ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งยังเป็นไปด้วยดี ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่น แต่มีเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) หลายหน่วย หลายเหตุการณ์

อย่างกรณีการฉีกบัตร แล้ว ไม่ได้ขาดตามรอยประ ทำให้บัตรที่จะใช้ในการลงคะแนนขาดเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้รับการรายงานว่า กปน. ได้ทำการซ่อมบัตร แล้วบอกว่า เป็นบัตรที่ใช้ลงคะแนนได้ และให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปลงคะแนน โดยภายหลังปิดหีบ กปน. จะต้องมีการวินิจฉัยว่า เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย และอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าบัตรที่ฉีกขาดนั้น จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

กกต.จึงได้นัดประชุมด่วน เพื่อพิจารณาในเวลา 16.00 น. พร้อมอยากฝากแนวทางปฏิบัติถึง กปน. หากเกิดกรณีการทำบัตรขาดหรือชำรุดที่เกิดโดยการกระทำของ กปน. ให้เย็บติดไว้กับต้นขั้วเดิมและลงบันทึกเหตุการณ์ไว้ ในแบบบันทึกประจำหน่วย จากนั้น ให้ใช้บัตรฉบับใหม่แผ่นถัดไป ให้กับผู้มาใช้สิทธิ์

ส่วนกรณีที่ กปน. ถ่ายรูปกับคนดังภายในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง แม้ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่เป็นการกระทำในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นความไม่เหมาะสม โดยได้รับรายงานว่าได้มีการเปลี่ยนตัว กปน. ให้ กปน. คนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

สำหรับกรณีที่มีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางคนไว้ที่บริเวณบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น กกต. ก็ได้แจ้งไปยัง กกต. แต่ละจังหวัดทันที เพื่อให้เร่งแก้ไข แต่เท่าที่ได้ทราบรายงานมา ก็ยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า กกต. พร้อมตรวจสอบ เรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนรวมถึงที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย เพื่อไม่ต้องการให้ กกต. เป็นเงื่อนไขของการเลือกตั้งครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม กรณีการหย่อนบัตรผิดหีบ หรือการหย่อนบัตรทั้ง 2 ใบลงหีบเดียวกันนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องผิด โดยก่อนนับคะแนน ก็จะมีการตรวจสอบการใช้บัตรอยู่แล้ว เพียงแต่การทำเช่นนี้อาจจะเกิดการล่าช้าในการนับคะแนนได้เพราะต้องเสียเวลาคัดแยก

ขณะการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ฉีกบัตรเลือกตั้ง 13 ราย ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุ มีการจำหน่ายสุรา 13 ราย และถ่ายรูปบัตรที่ลงคะแนนแล้ว 1 ราย