ยูนิเวอร์สทวินเฟลมส์ (Twin Flames Universe) เป็นโรงเรียนบนยูทูบที่อ้างว่าจะช่วยผู้คนให้พบรักแท้ของตน ได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบของสารคดีถึงสองครั้งในปี 2566 ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม สารคดีชุดสามตอนชื่อ Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe ได้เล่าเรื่องราวของกลุ่มนี้และสมาชิกของมัน ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน Netflix ได้ออกสารคดีชุดสามตอนชื่อ Escaping Twin Flames ซึ่งขุดลึกเรื่องราวมากขึ้น

สารคดีเรื่องแรกขึ้นอยู่กับรายงานของ Alice Hines ผู้เขียนบทความ “Inside the Always Online, All-Consuming World of Twin Flames Universe” ส่วนสารคดีเรื่องหลังนี้รวมถึงสัมภาษณ์กับนักข่าวสืบสวน Sarah Berman ผู้เคยรายงานเรื่องกลุ่มนี้ให้กับ Vice ในอดีต

Berman ไม่ได้เป็นผู้บรรยายใน Escaping Twin Flames แต่เป็นเพียงเสียงหนึ่งจากหลายๆ เสียง รวมถึงอดีตสมาชิกกลุ่ม ผู้ปกครองของผู้ที่ยังอยู่ในกลุ่ม และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มควบคุมสูง ที่พูดถึงอิทธิพลของยูนิเวอร์สทวินเฟลมส์และผู้นําของมันคือ เจฟฟ์ และเชลีอา เอยัน

ทั้งสองสารคดีได้แสดงเรื่องราวของอดีตสมาชิก และพยายามหลีกเลี่ยงการอ้างถึงยูนิเวอร์สทวินเฟลมส์ว่าเป็น “คัลต์” โดยเฉพาะกับความพยายามฟ้องร้องของเอยัน

“ในการแถลงการณ์ทั่วไปที่อยู่บนเว็บไซต์ของ TFU พวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามันเป็นคัลต์ ว่ามันหาเงินโดยไม่เหมาะสมจากนักเรียน หรือว่ามันกระตุ้นให้ตามล่าคู่ครอง” ระบุไว้ในสารคดตี้นี้

“หลายกลุ่มทํากระบวนการสะท้อนตัวเองแบบนี้ซึ่งพวกเขาบอกว่าเพื่อช่วย แต่จริงๆ แล้วมันเพื่อทําลายตัวตน” ดร. จันจา ลาลิช ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคัลต์กล่าวในสารคดี “มันยังเป็นวิธีหนึ่งเพื่อแยกพวกเขาออกจากครอบครัวด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งขององค์กรควบคุมสูงส่วนใหญ่คือต้องการแยกเขาออกจากโลกภายนอกและให้อยู่แต่ในโลกของพวกเขา”

สารคดี Escaping Twin Flames Universe ครอบคลุมเรื่องราวดังต่อไปนี้ในสามตอน

แม่ที่ต้องการลูกกลับคืน

เครื่องมือหลักที่ใช้โดยยูนิเวอร์สทวินเฟลมส์คือ “กระบวนการสะท้อนตัวเอง” ซึ่งสมาชิกจะต้องเขียนข้อความที่รู้สึกไม่พอใจ แล้วเปลี่ยนประพจน์ให้เป็นตัวเอง แล้วรับผิดชอบปัญหานั้น ส่วนกระบวนการปรับตัวให้สอดคล้อง (Mind Alignment Process) หรือ MAP เปรียบเทียบได้ว่า “เหมือนกระบวนการสะท้อนตัวเองแต่เข้มข้นกว่า”

สารคดีได้สัมภาษณ์แม่ของสมาชิกยังอยู่ในกลุ่ม เช่น แม่ของสเตฟานี และไอแซค ซึ่งพวกเธอไม่เคยได้ยินข่าวจากลูกนานหลายปี พวกเธอจึงรวมตัวกันเพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ากลุ่มนี้เป็นคัลต์

การกดดันให้เปลี่ยนเพศ

ยูนิเวอร์สทวินเฟลมส์สอนว่ามี “เพศชายแห่งพระเจ้า” และ “เพศหญิงแห่งพระเจ้า” แม้จะดูเหมือนยอมรับ LGBTQ+ แต่กลุ่มนี้เชื่อว่าในคู่ครองทวินเฟลมส์ต้องมีเพศชายและเพศหญิงคนละหนึ่งคน

เมื่อปลายปี 2562 พวกเขาได้ประกาศคู่ครองใหม่ภายในกลุ่มหลายคู่ โดยครึ่งหนึ่งเป็นสตรีสองคน เจฟฟ์และเชลีอาได้กดดันให้พวกเธอเปลี่ยนชื่อ สิ่งที่เรียก และการแสดงออกทางเพศ

อดีตสมาชิกหลายคนกล่าวว่าถูกกดดันให้เปลี่ยนเพศ แต่หลังจากออก