กรุงเทพฯ สีส้ม “ก้าวไกล” กวาด ส.ส. 32 เขต แบ่งเพื่อไทย 1 เขต คนกรุงเทพแห่ใช้สิทธิ์ทุบสถิติกว่า 74%

(15 พ.ค. 66) เวลา 02.20 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้รวมคะแนนแล้วเสร็จทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ 74.28% จำนวนบัตรดี 95.58% บัตรเสีย 1.46% และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.96% โดยผลอย่างไม่เป็นทางการ เบื้องต้น ส.ส. แบ่งเขต อันดับ 1 ได้แก่ พรรคก้าวไกล 32 เขต อันดับ 2 ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 1 เขต

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเริ่มปฏิบัติงานกันตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนกระทั่งตอนนี้ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และขอขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่ใส่ใจและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา 

เผยสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ย้อนหลัง

ทั้งนี้ เมื่อปี 2550 กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,139,894 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 2,871,827 คน คิดเป็น 69.37% มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.แบบสัดส่วน จำนวน 2,808,911 คน คิดเป็น 67.85% เมื่อปี 2554 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,260,951 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 3,059,551 คน คิดเป็น 71.80% มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 3,059,476 คน คิดเป็น 71.80% และเมื่อปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,489,223 คน (หน่วยเลือกตั้ง 6,149 หน่วย) มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,255,232 คน คิดเป็น 72.51%

แจงกรณีบางพลัดไม่อนุญาตเข้าไปห้องประมวลผลคะแนน รอประกาศผลรวมคะแนนทางเว็บไซต์ใน 5 วัน

ด้าน นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวว่า ในกรณีของสำนักงานเขตบางพลัด ประเด็นที่ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครพรรคการเมืองขออนุญาตเข้าไปไลฟ์ (แพร่ภาพสด) ในสถานที่ซึ่งเป็นห้องประมวลผลคะแนน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้ เนื่องจากเป็นการไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประมวลผล ประเด็นต่อมาคือข้อสงสัยเรื่องการประกาศผลรวมคะแนนนั้นจะให้สำเนาไปหรือเป็นเอกสารไปได้หรือไม่ ในส่วนนี้สามารถเปิดเผยได้

เป็นผลคะแนนที่ต้องประกาศให้รับทราบโดยทั่วไปอยู่แล้ว โดยประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครภายใน 5 วัน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนสามารถดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ข้อ 163 เรื่องการทักท้วงการนับคะแนน คือให้ผู้ที่สงสัยยื่นแบบทักท้วงตามแบบ ส.ส. 5/10

ผลเลือกตั้ง ส.ส. 66 อย่างเป็นทางการออกภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ เมื่อ กกต.กลาง ตรวจสอบแล้วว่าการเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะดำเนินการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง (14 พ.ค. 66) หลังจากนั้น จะเริ่มเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง